Szybki kontakt: 0-58/532-71-52

O FIRMIE

Agencja Ochrony Hera opiera swoją działalność o duże doświadczenie oraz kompetentny zespół zaangażowanych ludzi. Ciągle podnosimy swoje kwalifikacje oraz inwestujemy w innowacyjne systemy i rozwiązania w ramach ochrony osób i mienia.

Zatrudniając odpowiednio przygotowanych i wyposażonych agentów ochrony bierzemy odpowiedzialność za powierzone nam bezpieczeństwo osób i mienia.

Działając z powodzeniem na terenie województwa pomorskiego posiadamy swoje oddziały w Tczewie oraz Starogardzie Gdańskim.

Posiadamy polisę ubezpieczeniową na sumę 1.000.000 zł.

 

DO ZNACZĄCYCH PARTNERÓW NA RZECZ KTÓRYCH WYKONUJEMY USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ NALEŻĄ MIN

POSIADAMY

aktualną koncesję, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na świadczenie usług w formie bezpośredniej ochrony fizycznej określonych w art.3 pkt 1a , 1b , 1c , ustawy z dnia 22.08.1997 r. "O ochronie osób i mienia". W ramach stanowiska dowodzenia prowadzimy bezpośredni nadzór nad pracownikami wykonującymi zadania w zakresie ochrony obiektów, nadzorujemy sygnały alarmowe przesyłane z lokalnych systemów alarmowych, kierujemy grupy patrolowo - interwencyjne w miejsaca zagrożone. Dyżurny zintegrowanego stanowiska dowodzenia posiada bezpośrednią łączność radiową z agentami ochrony. Stosownie do Art. 20 i 21 ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia nasi pracownicy posiadają jednolite umundurowanie, są wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, w tym w broń palną bojową, zgodnie z planami ochrony obiektów.

Zakres ochrony wykonywanej przez naszych agentów obejmuje:

  • fizyczny dozór mienia podlegającego ochronie
  • współpracę z dyżurnym CMA i grupami patrolowymi
  • okresowe patrolowanie pomieszczeń i terenów podlegających ochronie
  • sprawdzanie sprawności technicznej urządzeń alarmowych
  • kontrolę uprawnień osób do wstępu i przebywania w chronionym obiekcie
  • obserwację terenów zewnętrznych
  • podjęcie interwencji w przypadku prób kradzieży lub dewastacji mienia
  • współpracę z przedstawicielami Policji ,Straży Miejskiej i Pożarnej
  • ratowanie zagrożonego życia i mienia w ramach posiadanych sił i środków
  • prowadzenie stosownej dokumentacji pozwalającej w precyzyjny sposób na odtworzenie zdarzeń odbiegających od normalnego toku ochrony